I dag for længe siden

for 291 år siden

Birgite Nielsdatter
dåb: 20 Apr 1727

for 217 år siden

Else Thomasdatter
fødsel: 20 Apr 1801

for 201 år siden

Christen Christensen Post
begravelse: 20 Apr 1817

for 150 år siden

Maren Sørensdatter
død: 20 Apr 1868

for 102 år siden

Ester Margrethe Poulsen
dåb: 20 Apr 1916

  
 
 

Citater

Lad mig kun flagre hen som Blad i Høst
Når blot mit Land, min Stamme, frit maa leve,
og skønne Sange paa den danske Røst
må frie, stærke Sjæle gennembæve.
Da står en ny tids Bonde på sin toft
og lytter ud mod andre Lærkesange,
mens Himlen maler blaat sit Sommerloft,
og Rugen gulnes tæt om Vig og Vange.
- Jeppe Aakjær

Links

Fætter-Kusine Fest

14.04.2018 - 12:00 o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

Besøgende Idag: 8 ♥ Igår: 24 ♥ Uge: 83 ♥ Måned: 381 ♥ Ialt: 26974

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Aalborg

Billede fra Søndergade i Aalborg ca. 1895 

1895-1904

Min oldefar,Niels Jensen Rolighed (Fødsel 19 Jan 1801 - Død 23 Nov 1880) kommer til Aalborg omkring 1895. Han får arbejde på en beværtning, som han siden overtager. Da hans første barn indenfor ægteskab Jensine Kirstine Marie Nielsen (Fødsel 22 Maj 1895 - Død 10 Sep 1965) fødes i maj 1895 bor familie i Korsgade.

Det er et fattigt kvarter, og de bliver der også kun et år, så flytter de ind ovenpå værtshuset i Søndergade 13, hvor de bor til de omkring 1906 flytter til Vile, hvor Niels bliver møller.

 1716-1728

 Stiftsskriver og Rådmand i Aalborg var min 6x tipoldefar Søren Nielsen Lunge (Fødsel 1653 - Død Jan 1728). 

D. 26. oktiber 1680 blev han, uden forudgående trolovelse og med bevilling af kong Christian d. 7 (ham med Struensee-miseren!) gift med den velhavende Margrete Hansdatter Bay (Fødsel Dec 1659 - Død Okt 1701). Det kunne være spændende at vide hvorfor de sprang ud i det uden den ellers så vigtige trolovelse.

Landemodet i Aalborg er en gammel institution og udgør forsamlingen af biskop, stiftsamtmand og Stiftets 14 provster, som drøfter anliggender, der angår Stiftet som helhed. Biskoppen aflægger en beretning om årets gang i Stiftet. Det findes stadig. Da Søren var stiftskriver var en af han opgaver at være tilstede ved skifter efter dødsfald. Den slags skal man have transport og løn for og Landemodet i 1673 fastsætter:

"om Stiftskriverens løn sluttet, at han skal gives 3 Slettemark af hver Pdl. og 8 a´ 10 dage tilforn at advaris om Skiftetid, da Stervboet enten kan lade hammed sin egen Vogn føre frem og tilbage eller leie Vogn til Ham."

Landemodet blev som ovenfor nævnt også brugt til at fremlægge beretninger og regnskaber og det var også Søren Nielsen Lunges opgave at bidrage til det. Om det kan man læse at:

 "Af Stiftskriver Søren Nielsen Lunge blev 21.4.1680 leveret landemodet 2 bøger, een folio, som er Vendelboe Stifts Kirkers Hoved Jordbog, den anden og folio, formaoblonga, Vendelboe Stifts Kirkers Inventarium"

Jeg vil antage af min 6x tipoldefar var en nidkær mand - således indstævner han en magister på Aalborg Skole, først i 15. april 1680. Rektor, magister Wiingaard, havde oppebåret Ø. og V. Hassing kirketiender og ingen afgift deraf ydet i nogle år. Rektoren blev ved Højesterets dom af 2.9.1680 tilpligtet at betale, men efterkom ikke dommen, hvorfor stiftskriveren atter stævnede ham 19.4.1682, og landmodet 27.4. afsage dom i sagen, hvilken tildels blev stadfæstet af Højesteret25.8. samme år. 

I 1685 bliver Søren Nielsen Lunge By og Raadstue skriver i landsmodets protokol for 1686 hedder det:

"Forrige Stiftskriver Søren Lunge fremkom for Retten på Dionysii Landsmode i Aalborg 1686 og begjerte sit Skudsmaal af samtlige Provster, om Nogen vidste noget utilbørligt med ham i samme hans Tjenestes forrige Forretning,da alle provsterne gave ham et godt og berømmeligt Vidnesbyrd med Taksigelse."

Det sidste man hører til Søren er hans udnævnelse til Rådmand i Aalborg 26.6.1716, han er rådmand i byen til sin død i 1728

 

1650

 Thomas Hansen Galschytt (Fødsel 1627 - Død 1694) bliver student i Aalborg. Han bliver senere præst i Farsø (se dette)

1598- 1643

Diderik Grubbe (Fødsel Om 1570 - Død Jul 1643) var købmand og rådmand i Ålborg, han blev borgmester 1630.

Han ejede og boede i Toldergården på Gammeltorv men ejede også det gamle Ålborghus Slot med enghave. Da han ikke længere var aktiv som købmand ejede han flere ejendomme, som han lejede ud til beboelse og jord, som blev lejet ud som haver.


   

 

Søg

Billeder

Seneste nyt

 • Slægtsfotos

  7968 visninger15 marts 2017
 • Billedserie fra Grynderup

  9288 visninger28 november 2016
 • Forside

  13644 visninger29 september 2016
  Velkommen  til mine sider om slægtsforskning. Jeg har slægtsforsket siden 2007 og denne side rummer nu omkring 1000 navne. Nogle slægtning har jeg beskæftiget mig mere med end andre - deres historier finder du i menuen Fortællinger. Min nygifte...


Copyright © 2016. All Rights Reserved.