Biskoppens travle dag

Biskoppen i Odense fra 3. december 1587 til 1606 hed Jacob Madsen Veile og var ikke blot min 10xtip oldefar men også en travl mand. Læs mere om ham her, - nu skal vi se på en dag i Biskop Jacobs liv.

Biskoppen skulle holde øje med kirkerne og præsterne i sit stift. Og det rent personligt. Ikke noget med udsendinge her.

Jeg kan ikke finde oplysninger om hvordan Biskop Jacob rent faktisk kom rundt i sit stift. Jeg går ud fra det ikke var til fods - så var han ikke nået rundt på den tildelte tid. De foretrukne transportmidler sidst i 1500 og først i 1600 tallet var da også enten heste eller vogne trukket af heste eller stude. Mit gæt er at han red rundt - det må have været hurtigst og han nævner ikke noget om følge i sin visitatsbog, blot enkelte steder har han selskab af sønnen Ole.

Det citerede fra Visitatsbogen "oversætter" jeg for nemheds skyld til nudansk, med så få ændringer så muligt.

Hvis nogen kaldes Hr. på Jacobs tid så er det er vedkommende præst. En lærer kaldes Mester.

Biskop Jacob var nok Guds mand men også menneskenes. Det skinner igennem hele hans virke at mennesker interesserer ham. Han holder øje med dem, vejleder og skælder ud når det er nødvendigt. Og han havde lange arbejdsdage - 11 timers reglen gjaldt vist ikke dengang.

Sådan ser en side i visitatsbogen ud

Så lad os følge Biskop Jacob på en enkelt arbejdsdag. Året er 1589, det er forår, den 17. marts. Dagen starter i Stvberop - som vi nu staver Stubberup.

Klokken er 6 om morgenen. Og da Stubberup er et annex til Dalby (=de har samme præst, han dækker 2 sogne) er kirken tom. Men Jacob er ventet og mødes af provsten Hr. Hans fra Kerteminde og de følges til besigtigelse af kirken i Stubberup.

Biskop Jacob er ikke begejstret. Kirken bærer stadig mange præg af den katolske tid: Den var viet til Skt.Lauris, havde et alter tilegnet Skt.Nikolai nedenfor koret og det skal rives ned!

Kirken ligger på en bakke. Selve kirkens stand er heller ikke glimrende. Taget er lavet af munketagsten, men nogle mangler. Tårnet er ved at forfalde - det er bygget med ni-alenmure, men står nu åbent og utildækket og muren tager skade deraf. Der er stadig huller i murene efter stilladset omkring tårnet. Der er hverken loft eller hvælving under tårnet, men 5 hvælvinger i selve kirken. Kirkegårdsmuren en til gengæld god.

Jacob opdager en lille messingtavle i træramme, der er runebogstaver på og et billede i midten. Det siges at være Marsk Stigs grav, men runerne er ulæselige. En adelsfrue har fået tavlen forgyldt.

I Mesing træffer han "Hr. Hans Sørenszøn, 65 år, Enkemand, der taler meget lavt. Sønnen Hr. Laurits er i år blevet ordineret ham til medtjener." Her spiser Jacob frokost og træffer også præstens 2 giftefærdige døtre og hører om endnu en datter, der er gift i Kerteminde, hvor 2 sønner også går i skole og endnu en søn i Odense. 

Også i Mesing overværer Biskop Jacob gudstjenesten - denne gang prædikes der om årsagerne til korset og at man skal lade være at indvikle sig i synd og straf! Biskoppen giver alle et godt skudsmål - og noterer om kirken: lang, 2 tårne med spir og et mindre  i midten. Der er seks hvælvinger. Han ser også "2 skønne klokker og 2 små klokker i det lille spir"

Og så går turen til Wiiby, hvortil Jacob ankommer kl 1. Han møder præsten hr. Jacob Jenszøn og skriver om ham:

"70 aaring, har mistet det ene øje, god stemme og klarede sig nogenlunde. Gammel hustru. En søn studerer, rejste til København i Paasken. En anden degn i Røning. 2 pigebørn"
Desuden noterer han at præstegården er dårligt bygget.

Præsten prædiker fra den gamle prædikestol, bemærker Jacob, der skriver om kirken: Kirke uden tårn, tækket med spåner, 2 små klokker i østerenden. 5 hvælvinger, en lille bag alteret.
En skøn prædikestol ovenpå ved sydsiden, den gamle prædikestol står der stadig - og bliver jo åbentbart også brugt. Kirken har nye stole.

At den gamle prædikestols anvendelse nævnes hænger sammen med reformationen - den gamle prædikestol er sikkert af katolsk udseende, evt. med helgener og det er Jacob ikke glad for.

Jacobs arbejdsdag er ved at være til ende, men han mangler endnu et besøg.

Klokken bliver 7og Jacob er taget til Dalby. Her træffer han stedets præst og skriver om ham: 

"Hr. Laurids Bremmer, jyde fra Vejle, 50 år, var Capellan i Nyborg og gift der førend han kom hertil. Ulærd. Hård mod sin hustru; irettesat og lovede at forbedre sig."

Hustruen hedder Edel og "tjente Jomfru Birgithe på Nebbe" og børnene er "2 smukke piger, den største 14 år, 1 dreng på 9 år som er døvstum og også en lille pige"

I Dalby er der også et skolebarn - Niels Svennings søn fra Kerteminde.

I kirken taler Hr. Laurids over katekismen og vigtigheden af at børn lærer noget. Biskop Jacob synes at være enig i valget af tekst men bemærker "han talte usammenhængende".

Jacob overnatter i Dalby - og tager videre næste dag til endnu 4 landsbyer. Men det er en anden historie.

Men hvad er det så Biskoppen overværer når han er til gudstjeneste. Det ser ikke ud som i vor tid - derfor har jeg med venlig assistance fra præsten Egil Hvid-Olsen i Grindsted set lidt nærmere på opbygningen af gudstjenesten på Biskop Jacobs tid. Du  kan læse den her.