En almindelig gudstjeneste 1589

 

Denne side gennemgår elementerne i en gudstjeneste som den så ud lige efter reformationen. Siden havde aldrig set dagens lys uden venlig hjælp fra "min" lokale præst Egil Hvid-Olsen, tusind tak for hjælpen. Han har egen hjemmeside - læs den her.

På landet starter gudstjenesten med  en dansk salme og en indgangsbøn. Denne er i byerne nogen steder  på latin.

Derefter en såkaldt Kyrie-salme, kort for Kyrie Eleison, der betyder Gud forbarm dig. For Danmarks vedkommende bestemmer Kirkeordinansen af 1537, at Kyrie Eleison skal synges i latiniseret form i byerne og på dansk  på landet, men kun tre og ikke ni gange. (Kyrei Eleison bruges stadig nu i 2015 af visse præster, dog mest ved højtidsgudstjenester. En del vælger det dog fra fordi de tænker at det gør gudstjenesten mere besværlig for menigheden. Det er trods alt et fåtal af kirkegængerne, der kan latin.)

Så salutationen - hvilket betyder hilsen: ”Herren være med jer” og menighedens svar ”Og med din ånd/og Herren være med dig”.

Kollekten følger derefter - kollekt er et andet ord for bøn. Her er det den såkaldte indledningskollekt, der slår tema et for dagens bibeltekster an.

Epistel er næste punkt - det betyder brev. Her menes der et udpluk af et af apostlenes breve i Det Nye Testamente. Det bruges stadig i dag, men nu falder epistellæsningen efter den gammeltestamentlige læsning (og en mellemliggende salme). Epistelteksten erstattes nogle søndag med en lektielæsning fra Apostlenes Gerninger eller Johannes’ Åbenbaring.

Så er det tid til halleluja- salmen (hebræisk= pris Herren), lovprisning, der stammer fra de gammeltestamentlige salmer. Dette foregår i byerne på latin.

Præsten  læser evangeliet. Derefter synges en salme.

Nu prædikes over dagens tekst. Dette er stadig tilfældet men der er nu 2 tekstrækker, mens der på Biskop Jacobs tid kun var 1. 1. tekstrække stammer fra oldkirken. Det vil sige, at de evangelietekster, der prædikes over i de kirkeår, der begynder i et lige år, er de samme, som man også tidligere prædikede over, men i 1895 blev 2. tekstrække indført. Siden dengang har hvert andet kirkeår indeholdt tekster, der afviger fra, men har samme tema som dem i 1. tekstrække. (Dette sikrer dels variation, dels at man gør brug af flere tekster fra evangelierne.)

Salmen ”Vi tro, vi alle tro på Gud” synges efter prædikenen. 

Offertorium, sungen indledning til nadverhandlingen i den romerskkatolske liturgi. o. var oprindelig en processionssang i forbindelse med menighedens offergang. Der er altså tale om et levn fra katolsk tid, som godt kan undre, idet man med reformationen tog afstand fra den katolske forståelse af nadveren som et offer. Man frembar Kristi legeme og blod som et offer til Gud. I den protestantiske teologi lægges der vægt på altergangen som et mindemåltid. Skal der tales om offer i luthersk sammenhæng, er det Kristi offer af sit eget liv for menneskenes skyld.

Der bedes Fadervor.

Formaninger til meningheden. Derefter indstiftelsesordene, som indleder nadveren efterfulgt af en salme.

Efter nadveren er det salutation igen og afslutningsbøn. Denne gang er det slutningskollekten. Der findes forskellige, der kan bruges, hvis der har været dåb, dåb og nadver eller ingen af delene.

Velsignelse.

Gudstjenesten slutter med en salme.